Prostor tělocvičny:

Prostor pro cvičení má dvě možnosti, využití tatamů, kde se cvičí bez obutí a prostor kde se dá cvičit s obutím. Tatami-puzzle/profesionální fitness podlaha

viz obrázek